Tayag suasana di ner4ka, ‘Puasa 18 di Kampong Pisang’ dianggap perse.nda agama

Beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu daripada rukun iman. Justeru, wajib ke atas kita untuk beriman atau mempercayai mengenainya.

Akan tetapi, Allah menyembunyikan saat atau waktu akan berlakunya Kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam firmanNya di dalam Surah Taha ayat 15: Sesungguhnya hari Kiamat itu tetap akan datang (yang Aku sengaja sembvnyikan masa datangnya) supaya tiap-tiap diri dib4las dengan apa yang dia usah4kan.

Namun lain yang terjadi apabila terdapat babak dalam filem berjudul Puasa 18 di Kampong Pisang arahan Mamat Khalid yang menggambarkan suasana di dalam ner4ka.

Walaupun tujuannya adalah untuk memberitahu bagaimana manusia diseks4 kerana melaggar perintah Allah.,akan tetapi, timbul satu persoalan mengenai hukvm mewujudkan adegan tersebut.

Para alim ulama menegaskan bahawa tidak seharusnya seseorang melakonkan perihal syurga dan ner4ka.

Ini kerana keadaan di dalamnya tidak sama dengan apa yang digambarkan oleh kita.

Firman Allah di dalam Surah As-Sajadah ayat 17: Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dir4hsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai bal4san bagi amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan.

Ia seakan-akan menjadi sesuatu yang normal serta seolah-olah tiada apa yang menjadi kes4lahan sedangkan ia adalah sesuatu yang tidak patut dijadikan babak dalam sebuah filem.

Apa yang menyed1hkan lagi apabila terdapatnya unsur lawak yang dizah1rkan melalui gelak ketawa di dalam ner4ka dan syait4n pula seakan-akan menjadi pemandu pelancong di dalam ner4ka sedangkan di dalam ner4ka hanya seks4an yang akan mereka terima sepertimana firmanAllah di dalam Surah Al-Furqan ayat 65 dan 66: Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: “Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azb ner4ka jahan4m daripada kami, sesungguhnya azb seks4nya itu adalah menger1kan. Sesungguhnya ner4ka jah4nam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat burvk.”

Secara ringkasnya, laragan melakonkan adegan syurga dan ner4ka adalah kerana:

1. Tidak ada seorang pun dalam kalangan manusia yang tahu keadaan sebenar di dalam syurga atau ner4ka melainkan Baginda Rasulullah. Oleh yang demikian bagaimana seseorang boleh melakonkan apa yang mereka tidak ketahui.

2. Akan membuka ruang kepada orang yang suka mempersend4kan agama dengan mengatakan kalau sebeginilah ner4ka yang dilakonkan maka tidak menjadi masaalah untuk mereka masuk ke dalamnya.

3. Akan hilaglah rasa kegervnan di dalam hati seseorang apabila melihat ner4ka yang dilakonkan tidak sama seperti yang digambarkan oleh Allah dan Baginda Rasulullah.

Jika kita lihat apa yang berlaku dalam filem tersebut maka apa yang boleh disimpulkan ialah pintu f1tnah lebih besar daripada pintu kebaikan yang ingin disampaikan.

Ingatlah pesan Baginda Rasulullah kepada kita, sabda Baginda Rasulullah: Demi Dia yang ny4wa Muhammad ada pada tangan-Nya, jika kalian melihat apa yang aku lihat, nescaya kalian akan kurag ketawa, dan banyak menang1s. Para sahabat bertanya: Apakah yang kau lihat itu wahai Rasulullah?. Baginda menjawab: Aku melihat syurga dan ner4ka. – [HR Muslim 426].

Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa dahsy4tnya ner4ka yang Allah sediakan kepada mereka yang mengingkari perintah Allah di atas muka bumi sehinggakan para malaikat yang meny1ksa manusia dan jin tidak pernah melaggar perintah Allah dan tidak pernah pula senyum. Firman Allah di dalam Surah At-Tahrim ayat 6:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakar4nnya: manusia dan batu (berhala), ner4ka itu dijaga dan dik4wal oleh malaikat-malaikat yang ker4s k4sar (layanannya), mereka tidak menderh4ka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.

Pesan ustaz kepada mereka yang ingin melakukan sesuatu khususnya kepada pembuat filem, rujuklah para ilmuan dalam bidangnya.

Supaya apa yang kita lakukan tidak melangk4ui batasan yang ditetapkan. Lebih-lebih lagi dalam perkara agama yang perlu dititik beratkan melalui hukum hakam agar tidak terjervmus ke dalam lembah d0sa.

Jangan jadikan syurga ner4ka sebagai bahan lawak jenaka. Ini kerana ked4hsyatan hari ki4mat tidak dapat digambarkan dek akal fikiran.

Berd0alah kepada Allah agar dijavhkan dari  neraka dan dimasukkan ke dalam syurga-Nya.

 

 

 

Sumber:Dr. Nur Mohammad Hadi Zahalan via mStar