PPIM Kelantan ded4h pelajar sekolah terjebak Ah L0ng demi kekasih, jvdi online

Ah long merupakan ist1lah popular bagi ‘ceti h4ram’, yang merujuk kepada pihak yang menawarkan pinja-man kewangan secara har4m pada kadar faedah yang sangat tinggi.

Sekiranya gag4l dibayar megikut perjanjian,si peminjam akan berdepan dengan ugvtan ataupun anca-man keg4nasan.

Sugguhpun begitu oleh kerana pr0ses pinjamannya mudah, tanpa perlu penj-amin atau cag4ran menyebabkan ramai yang merisik0kan diri mengambil jalan pintas dengan meminjam dari Ah Long untuk ‘wang segera’.

Tambahan pula ketika suasana p4ndemik Covid-19 yang melan-da negara ketika ini menyaksikan banyak kisah-kisah individu yang meminjam ah long bagi kelangsugan hidup dan perniagaan.

 

Namun pende-dahan yang dibuat oleh Persatuan Pengguna Islam Kelantan mengenai dua pelajar tingkatan lima meminj-am ah long kerana mahu belanja kekasih dan terjebak judi online sangat mengejvtkan!

Mereka mengambil jalan mudah dengan mengandaikan duit yang dipinjam itu boleh digandakan dengan permainan jvdi online seterusnya dan seterusnya dapat membayar pin-jaman yang dibuat dengan ah long.

Dari RM1,000 kini terp4ksa menanggug hutag hampir RM30,000 dan pihak Ah long mula mengganggu keluarga mengugvt hutag yang perlu dibayar.

Dalam satu k3s yang lain, remaja perempuan ini saggup memin-jam ah long demi memberi kemewahan kepada kekasihnya.

Dari hanya perlu membayar RM161 sebulan, namun akhirnya ia ditek4n hingga menjadi ribuan ringgit.

Kisah ini perlu dijadikan penajaran.
Ibu bapa perlu lebih cakna kepada anak-anak remaja. Pelajar-pelajar ini juga perlu dided4hkan akan b4haya yang bakal ditempuh jika gag4l membayar hutag ah long, silap-silap dengan nyawa terg4dai!

Ingatlah, seronok sekejap, der1ta berpanjangan.

 

 

 

 

Sumber:Kosm0