Sekadar lesu tanpa ada masa-lah pernafasan, pvnca ramai keliru tentang Happy Hypoxia

Happy hypoxia dalam kalangan pes4kit Covid-19 bukan satu entiti peny4kit.

Ia berlaku apabila pes4kit yang mengalami kekurangan oksigen tidak menyedari mereka mempunyai kadar oksigen yang rendah dalam badan.(kurang dari 95%).

Kebiasaannya apabila seseorang individu mem­punyai ketepuan oksigen yang rendah di dalam da­r4h, mereka akan mengalami kesuk4ran untuk bernafas, namun bagi pesakit Covid-19 kategori empat yang mengalami happy hypoxia, mereka hanya berasa lesu tervk sehingga tidak mempunyai tenaga melakukan aktiviti asas seperti makan, mandi dan sebagainya.

Happy Hypoxia berpvnca daripada pelbagai peyakit terutama paru-paru dan jantung yang menyebabkan ker0sakan otak, paru-paru dan organ dalaman badan sekaligus membawa mavt jika tidak dir4wat segera.

Melihat keadaan situasi semasa Covid-19, para pengamal perub-atan mencadangkan agar pes4kit Covid-19 yang berada dalam fasa kuarantin di rumah memiliki alat oksimeter nadi.

Antaranya ialah Pakar Kualiti Urusan Perub4tan H0spital Pantai Pulau Pinang, Dr. Chung Wai Keat, yang mencadangkan agar pes4kit Covid-19 yang berada dalam fasa kuarantin di rumah memiliki alat oksimeter nadi.

Ujar Dr Chung, oksimeter nadi adalah gajet paling penting untuk memberitahu seseorang tentang kadar kepekatan oksigen dalam dar4hnya.

“Kepekatan oksigen dalam dar4h disukat dalam unit SpO2. Bacaan normal SpO2 adalah antara 95 ke 100 peratus. Kepekatan oksigen yang bagus adalah penting supaya otot-otot dan sel badan dapat bekalan oksigen mencukupi,” jelasnya.

“Sekiranya hypoxia itu berada pada tahap kr0nik, kerosakan tidak dapat dipulihkan.

“Lebih p4rah, ia akan menyebabkan k0ma dan saw4n. Selain itu, ia juga boleh mengundang kem4tian. Begitu juga dengan hypoxia ringan kerana ia boleh menyebabkan ker0sakan kepada organ-organ utama badan,” katanya.

Justeru, pada peringkat ini, bagi menceg4h kem4tian disebabkan fenomena happy hypoxia itu, adalah signifikannya memiliki alatan berkenaan.

“Sekali lagi, saya mahu ingatkan agar pes4kit Covid-19 yang kuarantin di rumah perlu mempunyai oksimeter nadi bagi merekodkan paras oksigen masing-masing.

“Jika paras (oksigen) anda menunjukkan kurang daripada 95 peratus, segeralah ke h0spital untuk mendapatkan raw4tan dan b4ntuan bekalan oksigen.

Ingat, pengesanan awal gejala happy hypoxia boleh mengel4kkan kem4tian secara senyap dalam kalangan pesakit Covid-19,” katanya.

 

 

 

Sumber:Utusan