Tak sampai sebulan, Semeru berge.gar lagi

Awal bulan lalu, Gunung Semeru mele.tus dan meng0rbankan sekurang-kurangnya 48 orang dan menyeb4bkan lebih 20 yang lain hil4ng.

Bagaimanapun, hari ini media di Indonesia melap0rkan gunung bera.pi yang terbesar di Pulau Jawa itu kembali mele.tus sebanyak dua kali, lalu menyem.burkan abu besar ke langit diikuti aliran la.har yang menyeb4bkan ratusan peny.elamat mela.rikan diri dalam keadaan pan.ik.

Difahamkan pada kali ini pasukan penyel-amat terp4ksa menagguhkan misi mengga.li lumpur dan serp.ihan gunung bera.pi apabila abu – yang mencecah 4.5 kilometer (km) dari puncak – dan aliran la.har dilih4t dari letu.san berkembar itu.

“Adalah terlalu berba.haya untuk penye.lamat meneruskan,” kata penyel.amat Saiful Hasan kepada AFP, menjel.askan hujan telah memperce.patkan aliran lah.ar ke kampung.

Bagaimanapun tiada kemal.angan jiw.a atau keced.eraan dilap0rkan setakat ini, kerana penduduk kampung telah berpind4h lebih awal.

Namun, kerun.tuhan kvbah lah4r selepas letu.san pertama mungkin bermakna Semeru akan memun.tahkan bahan gunung bera.pi dengan lebih kerap, menurut Saiful.

“Apatah lagi kita sekarang dalam musim hujan yang boleh mencet.uskan tump.ahan dari kawah,” tambahnya.

Hari ini sepatutnya adalah hari penca.rian terakhir, tetapi ope.rasi mungkin dilanj.utkan lagi.

Benca.na Semeru yang berlaku pada 4 Disember lalu menyeb4bkan seluruh jalan dipenuhi lvmpur dan abu, menengge.lamkan rumah dan kenderaan, dengan hampir 10,000 orang mencari perlin.dungan.

 

 

 

 

Sumber:Berita Harian