Ada Daftar Anak Di Pusat Asuhan Atau Pra-Sekolah? Jangan Lupa Claim RM1,000

Esok telahpun masuk tahun 2018. Eloklah mula buat perancangan bayaran cukai untuk tahun 2017.

Jika anda mempunyai anak berumur 6 tahun dan ke bawah, pelepasan cukai pra-sekolah sebanyak RM1,000 telah diperkenalkan untuk mengurangkan beban ibu bapa yang menghantar anak 6 tahun ke bawah ke taman asuhan dan pra-sekolah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Pendidikan.

Boleh rujuk Perenggan 44(6)(1)(r) Akta Cukai Pendapatan 1967 atau lihat saja perkara #10 di bawah bagi Pelepasan Cukai Individu yang menyatakan “Yuran penghantaran anak ke Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Pra-sekolah”:

 

Dekat Mana Nak Semak Senarai Taska / Pra-Sekolah Yang Berdaftar?

Ada beberapa cara untuk semak samada taska anak anda berdaftar atau pun tidak.
(Rujuk gambar).

1. Laman Web Jabatan Kebajikan Masyarakat

2. Laman web Asuhan.my

 

3. Laman Web Kementerian Pendidikan Malaysia E-Prasekolah (Perlu Daftar Dulu Baru Boleh Semak)

 
Sangat penting bagi anda untuk mendaftarkan anak anda di taska yang berdaftar sahaja.

Ini adalah bagi memastikan tahap keselamatan dan tahap pendidikan taska tersebut adalah lebih terjamin.

 

Pra-sekolah popular seperti Pusat Perkembangan Minda CIC & Tadika Brainy Bunch adalah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berikut adalah perincian lebih lanjut mengenai taska atau taman asuhan kanak-kanak.

Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 [Akta 308]

Tujuan penggubalan adalah untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pemeriksaan dan penguatkuasaan ke atas TASKA dan bagi perkara yang berkaitan dengannya demi menentukan kesejahteraan, keselamatan dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak diutamakan.

Definasi Taman Asuhan Kanak-Kanak

Di bawah Seksyen 2, Akta 308 “taman asuhan kanak-kanak” ertinya mana-mana premis yang menerima masuk empat (4) orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur empat (4) tahun dari lebih daripada satu isi rumah untuk dijaga dengan upah.

Definasi Taman Asuhan Kanak-Kanak Berdaftar

“Taman asuhan kanak-kanak berdaftar” ertinya suatu taman asuhan kanak-kanak yang didaftarkan di bawah seksyen 7.

Di bawah Seksyen 6 (1) tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengambil bahagian dalam pengurusan suatu taman asuhan kanak-kanak yang tidak didaftarkan dibawah peruntukan–peruntukan Akta ini.

Di bawah Seksyen 6 (2) Akta 308 memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan

Kategori Taska
Seksyen 5 Akta 308 memperuntukkan 4 kategori TASKA seperti berikut :

TASKA Di Institusi
Menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak dalam jagaan
Ditubuhkan atas inisiatif pihak swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO)

TASKA Di Tempat Kerja
Menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan
Ditubuhkan atas inisiatif majikan untuk kebajikan pekerja

TASKA Komuniti
Menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan
Menerima bantuan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri
Ditubuhkan atas inisiatif komuniti untuk manfaat kepada keluarga yang berpendapatan rendah di bandar dan luar bandar

TASKA Di Rumah
Menerima 4 hingga 9 orang kanak-kanak dalam jagaan
Dijalankan di kediaman sendiri
Simpan Resit Dan Boleh Claim Dengan LHDN

Walaupun bayar yuran taska anak sampai RM10,000 setahun, tapi dapat RM1,000 saja pelepasan cukai. Daftar sahaja tak guna kalau tak simpan resit daripada taska tadi.

Pastikan resit tersebut disimpan elok-elok selama tujuh tahun. Anak anda pun dah masuk sekolah menengah selepas tujuh tahun kelak.

 

 

Kredit :Majalah Labur

Facebook Comments