Satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih kekal hingga ke hari ini

Dalam tempoh Per1ntah Kaw4lan Pergerakan (PKP) ini, ramai yang mengambil kesempatan untuk membaca al-Quran sama ada secara bersendirian atau berkelompok.

Malah ada yang membahagikan bacaan al-Quran dalam grup WhatsApp mengikut juzuk dan dibaca secara berkumpulan dan perlu dihab!skan bahagian masing-masing dalam tempoh tertentu.

Setelah tamat akan disambug pula dengan juzuk berikutnya sehingga ada yang berjaya membaca secara berkelompok berulang-ulang kali.

Amalan sebegini dilihat berjaya mewujudkan suasana membaca al-Quran dalam kalangan masyarakat Islam sehingga ramai yang teruja untuk menghab!skan bacaan masing-masing.

Namun ada pula yang mengatakan amalan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para salafussoleh sehingga menimbulkan kekel1ruan dalam kalangan umat Islam.

Rujukan kepada laman sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyebutkan bahawa amalan seperti ini adalah amalan yang baik dan dituntut kerana Nabi SAW tidak menetapkan kaedah dan cara tertentu untuk membaca al-Quran.

Apatah lagi jika banyak dibaca di bulan Ramadan yang sin0nim dengan masa penuru.nan al-Quran.

Bagaimanapun adalah molek jika seseorang itu dapat mengkhatamkan sendiri bacaan al-Quran sepenuhnya sehingga boleh diadakan majlis khatam al-Quran yang mempunyai kelebihan tersendiri.

Dalam sebuah hadis disebutkan, “Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah ALLAH sambil membaca Kitabullah dan saling mempelajari sesama mereka kecuali akan ditvrunkan kepada mereka ketenangan dan rahmat serta malaikat akan menaunginya dan mereka akan diingat di sisi ALLAH” (Hadis Riwayat Muslim).

Ini kerana al-Quran sar.at dengan pelbagai ped0man dan peng.ajaran untuk memandu manusia melalui kehidupan dunia dan akh1rat.

Lebih daripada itu al-Quran ialah kalam ALLAH yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibrail AS, ditulis dalam mashaf, dipind4hkan secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membacanya.

Malah al-Quran yang mengandungi 323,671 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah yang terkandung dalam 30 juzuk, 60 hizib dan 240 maqra’ adalah mukjizat Nabi SAW yang kekal hingga ke hari ini.

Sungguhpun terdapat perb3zaan pendapat dalam kalangan ulama tentang bilangan ayat al-Quran ia tidaklah ketara kerana yang lebih penting ialah bagaimana umat Islam berinteraksi dengan al-Quran.

Malah jika al-Quran diakui sebagai kitab suci yang sempurna dan ajarannya bersifat menyeluruh oleh sarjana Barat maka alangkah eloknya jika umat Islam benar-benar mengaplikasikan pedoman al-Quran dalam setiap gerak-geri dan t1ndakan.

Bukan sahaja daripada aspek yang bersifat khusus seperti per1ntah untuk solat fardu atau berpuasa di bulan Ramadan serta ibadat fardu yang lain akan tetapi meluas kepada suruhan umum seperti berbuat baik kepada sesama manusia, berlaku ihsan kepada binatang dan menjaga alam sekitar demi untuk kelestarian hidup manusia.

Seorang ahli Sejarah Inggeris, Edward Gibbon (1737-1794) menyatakan dalam bukunya ‘The Decl!ne And F4ll Of The Roman Empire’ tentang ketakju.ban terhadap al-Quran dengan katanya, al-Quran diakui sebagai kod asas bukan hanya te0logi, tetapi perund4ngan siv1l dan jen4yah dan undag-undag yang mengatur tindakan dan harta benda manusia dijaga oleh peraturan Tuhan yang sempurna dan tidak berubah.

Pada sudut pandang yang lain al-Quran telah memberikan jawapan kepada punca penvlaran p4ndemik Covid-19 yang menghntui seluruh dunia masa kini.

Malah segala benc4na dan malapet4ka yang terjadi adalah disebabkan perbuatan manusia sendiri yang dikatakan berpvnca daripada selera pelik segeliintir manusia yang memakan kelawar dan haiwan eksotik yang lain.

Begitu juga fenomena peman4san global yang menyebabkan benc4na alam seperti ribut taufan dan kemar.au berlaku akibat kerakvsan manusia men0dai alam sekitar dan pelepasan gas rumah hijau yang tidak terkwal menyeb4bkan suhu bumi meningkat.

ALLAH SWT berfirman maksudnya, “Telah timbul pelbagai ker0sakan dan b4la benc4na di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, (timbulnya yang demikian) kerana ALLAH hendak merasakan mereka sebahagian daripada bal4san perbuatan-perbuatan buru.k yang mereka lakukan supaya mereka kembali (ins.af dan berta.ubat)” (Surah ar-Rum, ayat 41).

Sehubungan dengan itu, bersempena dengan memperingati hari Nuzul al-Quran yang jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan setiap tahun umat Islam diajak menjadikan amalan membaca al-Quran sebagai zikir harian.

Berusahalah untuk terus dapat membaca al-Quran setiap hari dan tidak hanya terh4d di musim PKP sahaja.

Walaupun ramai yang tidak memahami ayat yang dibaca tetapi insya-ALLAH beroleh pahala yang dijanjikan.

Lebih molek lagi jika dibaca bersama terjemahan ayat dan meru.juk kepada kitab tafsir muktabar sehingga mampu diamalkan setiap pelajaran al-Quran dalam realiti kehidupan sebenar.

Ingatlah juga akan anc4man Nabi SAW yang menyatakan ramai orang membaca al-Quran, tetapi al-Quran mela4knatnya mungkin kerana disebabkan g4gal mengamalkan pendidikan al-Quran.

Oleh itu hendaklah dipelihara adab-adab membaca al-Quran dan bukan semata-mata ingin cepat menghabiskan bacaannya sahaja.

Orang yang selalu membaca al-Quran juga diharapkan beroleh kedudukan yang mulia di sisi ALLAH selain pertol0ngan di hari k1amat.

Ini seperti mana sabda Nabi SAW bermaksud, “Bacalah al-Quran, kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari k1amat memberi syafaat kepada sesiapa yang membacanya” (Hadis Riwayat Muslim).

 

 

 

Sumber:SH