Peguam ini jelaskan bagaimana bermain kutu boleh jadi satu kesa lahan

Tidak syak lagi bahawa pand-emik COVID-19 menjej askan sumber pendapatan sebilangan besar rakyat Malaysia.

Dalam keadaan sedemikian, ramai yang mungkin terdorong atau terdes ak untuk beralih kepada cara mudah dan singkat untuk mengumpul wang tunai dengan cara bermain kutu.

Tetapi pengamal undang-undang menasihatkan rakyat Malaysia untuk berhati-hati apabila bermain kutu, kerana jika silap lagkah ia boleh menyebabkan anda terjeru mus melakukan kesal ahan dari segi undang-undang.

Peguam Teeruvarasu K Muthusamy, berkata secara ringkas takr ifan bermain kutu membabitkan sekumpulan kecil orang yang berpakat untuk menyumbangkan sejumlah wang yang dipersetujui dalam tempoh masa yang ditetapkan secara mingguan atau bulanan.

Duit itu kemudiannya diserahkan oleh ketua kumpulan atau ibu kutu kepada peserta, yang dijalankan secara undian.

Teeruvarasu berkata main kutu tradisional dalam kalangan rakan atau keluarga adalah sah mengikut Pendaftar Pertubuhan (ROS), tetapi ia boleh menyalahi undang-undang dalam dua situasi.

“Menjadi satu kesalahan apabila ibu kutu mengenakan yuran keahlian daripada peserta untuk melanggan atau menyertai skim kutu. Ia juga menjadi tidak sah apabila ibu kutu itu menuntut keuntungan daripada daripada ahli yang menyumbang untuk memperkayakan dirinya,” katanya kepada Bernama.

Teeruvarasu berkata senario lain yang akan menyebabkan aktiviti itu menya lahi undang-undang adalah apabila dana itu diiklankan atau dipromosikan kepada masyarakat umum.

Beliau menegaskan bahawa perkara itu melanggar iaitu Se ksyen 3 Akt4 (Laragan) Kumpulan Wang Kutu 1971 (Akt4 28).

“Ak-ta 28 dengan jelas menyatakan bahawa tidak ada individu mahupun syarikat di negara ini dibenarkan menganjurkan pelaburan wang kutu termasuk aktiviti mengutip wang orang lain bagi tujuan membina rangkaian perniagaan,” katanya.

Beliau berkata perkara berkaitan Akt4 28 adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan sebarang penyele-wengan kutu boleh dilaporkan kepada Pendaftar Syarikat (ROC) dan p0lis.

Seorang lagi peguam, Nor Zabetha Muhammad Nor pula menasihatkan orang ramai supaya tidak membabitkan diri bermain kutu kerana mereka beri siko kehilagan wang atau boleh diheret ke mahkamah.

“Ada banyak cara permainan kutu yang dijalankan hari ini dan mereka juga jalankan melalui kumpulan WhatsApp. Ramai yang menyertai skim ini tanpa mengetahui siapa ibu kutu itu.

“Bila makin banyak kumpulan, dana kutu terus meningkat, simpanan makin banyak, ia jadi wang gelap dan itulah yang biasa mengubahnya menjadi satu kesala han,” katanya.

Peguam Jena-yah terkemuka Datuk N Sivananthan yang senada dengan Nor Zabetha, berkata sekiranya ahli membuat lap0ran terhadap ketua kumpulan itu, kedua-dua pihak iaitu peserta dan ibu kutu boleh didak-wa.

“Secara teorinya, pihak p0lis boleh mendak-wa peserta kerana main kutu dan ketua kumpulan pula kerana mengutip (wang) dan juga menc uri atau meni pu bergantung pada fakta,” katanya. 

 

 

 

 

 

Sumber/Foto:BH/ErinS4kura