Kewajipan bayar zakat bagi pengelvaran duit KWSP

Alhamdulillah, ramai yang menarik nafas lega bila megetahui status permohonan i-Sinar KWSP mereka sudah diluluskan.

Walaubagaimanapun, bagi ahli KWSP yang beragama Islam, sayugia diingatkan tentang kewajipan anda membayar zakat KWSP.

Zakat KWSP ini wajib kerana konsepnya sama seperti wang simpanan, cuma perbe zaannya ia disimpan di KWSP dan tidak boleh dikelu.arkan sewenang-wenangnya seperti akaun simpanan biasa.

Secara umumnya, wang KWSP ialah wang daripada penda.patan seseorang hasil daripada pekerjaannya yang disimpan di dalam akaun simpanan pekerja kerana tertak luk di bawah akt4 KWSP.

Apakah Zakat KWSP?
Definisi: Zakat yang dikenakan apabila simpanan KWSP itu dikelu arkan dan hendaklah mencukupi nisab semasa dikelvarkan.

Jika simpanan KWSP yang dikeluarkan itu disimpan pula selama setahun (cukup haul), maka akan dikenakan sekali lagi sebagai zakat wang simpanan.

Memetik laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, pemba.yaran zakat wang simpanan KWSP, keputusan mesyuarakat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-5 dan kali ke-74 yang menyatakan pandangan hukvm seperti berikut:

Wang simpanan KWSP wajib dikeluarkan bagi pekerja-pekerja Islam sebagai zakat bila cukup haulnya iaitu setahun setelah penerimaannya.

Pencarum KSWP digalakkan mengelvarkan zakat sejurus selepas menerima wang wang KWSP jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun.

Sama juga seperti pengeluaran i-Lestari ,Jawatankuasa Penasihat Shariah (JKPS) KWSP telah menjelaskan bahawa terdapat 2 pandangan berkenaan zakat bagi KWSP bergantung dengan tujuan pengeluarannya.

Tidak Diwajibkan
Untuk yang hilang punca pendapatan, duit itu dikeluarkan untuk kelagsungan hidup diri sendiri dan taggungannya dalam menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesi-hatan (Hajah asliyah)

Wajib
Jika tujuan dikeluarkan selain untuk menampung keperluan asas diri sendiri dan taggungannya (bukan Hajah asliyah)
Kadar yang diwajibkan zakat adalah 2.5% sekiranya mencapai nis4b tanpa perlu menunggu haul.

Kaedah Pengiraan Zakat KWSP
Zakat simpanan dikira sebanyak 2.5% seperti mana zakat emas dan perak dan diambil kira baki terendah dalam simpanan seseorang yang telah cukup syarat-syaratnya.

Jumlah Keluaran x 2.5% = Zakat

Contoh Pengiraan Zakat KWSP

 

Sikit je kan? Jadi bagi yang belum, segeralah tunaikan kewajipan anda.

Bayaran zakat ini juga boleh dibuat secara online, mengikut negeri masing-masing.

 

 

 

 

 

Sumber:niagakini